Organizacijska shema

ORGANIGRAM: ORGANIZACIJSKA SHEMA DELOVNIH MEST V TALITA KUM ZAVODU

VODSTVO ZAVODA

poslovodenje in strokovno vodenje zavoda

– Direktor zavoda

-Namestnik direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe

– Strokovni vodja

-Organizator

Svet zavoda:  4 predstavniki ustanovitelja, 1 predstavnik zaposlenih, 1 predstavnik uporabnikov, 1 predstavnik zainteresirane javnosti

Strokovni svet zavoda:  direktor zavoda, strokovni vodja, vodja kuhinje, vodja zdravstvene nege, zunanji član

SKUPNE SLUŽBE

administrativne, kadrovske in pravne naloge, finančno računovodska dela, varovanje in vzdrževanje objekta, posebne oblike socialnega varstva, vzdrževanje perila 

– finančnik VII

– kadrovik VII

– socialni delavec VII

– vzdrževalec IV

– vzdrževalec perila III

– čistilka II

SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE

zdravstvena nega, rehabilitacija, fizična pomoč, oskrba in varstvo 

– medicinska sestra – vodja tima VII

– srednja medicinska sestra I

– srednja medicinska sestra II

– delovni terapevt

– fizioterapevt

-animator VI

-varuhinja IV

– bolničar negovalec I – nega III in IV

– bolničar negovalec II

– socialna oskrbovalka II

– socialna oskrbovalka III

– strežnica-socialno varstvo II (I)

SLUŽBA PREHRANE IN STREŽBE

nabava, priprava in strežba hrane

– vodja VII-vodja prehrane v ZSV

– dietni kuhar V v ZSV

– dietni kuhar IV v ZSV

– pomočnik dietnega kuharja III v ZSV

– servirka II v ZSV